×

Hoffsvangen Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Hoffsvangen Barnehage

Barnehagen har en bygningsmasse på hele 600 kvadratmeter, og har plass til 88 enheter, og flyttet inn i nytt bygg i 2012.

Vi har pr. i dag rom for 88 enheter - og i barnehageåret 2016-17 har vi 70 barn som fyller disse enhetene.

Vi har 8 pedagogiske ledere, 1 spesialpedagog, 3 barne og ungdomsarbeider, 7 assistenter, 1 kjøkkenassistent og 1 styrer dette året.

Vi tilbyr fra 60 -80-100 % plass pr. uke.

Hoffsvangen barnehage er den eldste barnehagen i bygda, og hadde først navnet Kraby barnehage. Denne barnehagen ble startet privat i lokaler ved Realskolen på Kraby i 1974. Østre Toten kommune overtok barnehagen i 1977, og flyttet i 1979 virksomheten til klokkergarden på Hoff. Her holdt vi til i det gamle bolighuset. I august 2012 flyttet vi inn i det nye bygget og ble da samtidig slått sammen med Fagerhøy Barnehage som tidligere lå i kjelleren på Østre Toten sykehjem.

Våre verdier er: RAUSHET – OMSORG - RESPEKT - NYTENKING - KVALITET

Avdelinger/baser

Barnehagen har to baser, Fjøset og Låven, Fjøset har tre aldersdelte team - Hare - treåringene, Rådyr - fireåringene og Elg - femåringene.  Låven er delt i to team, Rød og Blå gruppe og begge disse er en blanding av ett- og toåringer.     Les mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Tømmerhoelsvegen 326
2850 LENA

Kontakt

Tlf: 61141933
Tlf: 91249375
Avdelinger

Maur/ekorn

17 barn

Mobil: 94815738

Epost: elsemh.andersen@gmail.com

 • Else Marleen Andersen

  Else Marleen Andersen

  Pedagogisk leder

 • Mirsada Jakupovic

  Mirsada Jakupovic

  Pedagogisk leder

 • Mona Frydenberg

  Mona Frydenberg

  Fagarbeider

 • Elin Skjølås

  Elin Skjølås

  Assistent

 • Mona Akernes

  Mona Akernes

  Assistent

Hare

22 barn

Mobil: 91249375

Epost: annegrelu@gmail.com

 • Anne Grete Lundstad

  Anne Grete Lundstad

  Pedagogisk leder

 • Lena Karlsen

  Lena Karlsen

  Pedagogisk leder

 • Hilde Bjerke

  Hilde Bjerke

  Fagarbeider

 • Åse Marit Bekkelund

  Åse Marit Bekkelund

  Barne og ungdomsarbeider

 • Fredrik Røberg Rogne

  Fredrik Røberg Rogne

  Lærling

Rådyr

11 barn

Mobil: 91249375

Epost: elisabethvingebakken@hotmail.com

 • Elisabeth Vingebakken

  Elisabeth Vingebakken

  Pedagogisk leder

 • Grete Stangjordet

  Grete Stangjordet

  Barne og ungdomsarbeider

Elg

23 barn

Mobil: 91249375

Epost: kristin@sofienlund.net

 • Tove Granum

  Tove Granum

  Støttestilling

 • Kristin Hylland Sofienlund

  Kristin Hylland Sofienlund

  Pedagogisk leder

 • Jorunn Nygård

  Jorunn Nygård

  Fagarbeider

Nye barn

1 barn

Andre ansatte

 • Gunn Irene Ødegårdstuen

  Gunn Irene Ødegårdstuen

  Styrer

 • Marthe Gran

  Marthe Gran

  Kjøkkenassistent

 • Bjørg Syversen

  Bjørg Syversen

  Vikar