×

Avdelinger/baser

Barnehagen har to baser, Fjøset og Låven, Fjøset har tre aldersdelte team - Hare - treåringene, Rådyr - fireåringene og Elg - femåringene.  Låven er delt i to team, Rød og Blå gruppe og begge disse er en blanding av ett- og toåringer.