×

Hoffsvangen Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Hoffsvangen Barnehage

Barnehagen har en bygningsmasse på hele 600 kvadratmeter, og har plass til 88 enheter, og flyttet inn i nytt bygg i 2012.

Vi har pr. i dag rom for 88 enheter - og i barnehageåret 2019-20 har vi 70 barn som fyller disse enhetene.

Vi er 19 ansatte med mye kompetanse på barnehagefeltet som jobber her i år.

Vi tilbyr fra 60 -80-100 % plass pr. uke.

Hoffsvangen barnehage er den eldste barnehagen i bygda, og hadde først navnet Kraby barnehage. Denne barnehagen ble startet privat i lokaler ved Realskolen på Kraby i 1974. Østre Toten kommune overtok barnehagen i 1977, og flyttet i 1979 virksomheten til klokkergarden på Hoff. Her holdt vi til i det gamle bolighuset. I august 2012 flyttet vi inn i det nye bygget og ble da samtidig slått sammen med Fagerhøy Barnehage som tidligere lå i kjelleren på Østre Toten sykehjem.

Våre verdier er: RAUSHET – OMSORG - RESPEKT - NYTENKING - KVALITET

Avdelinger/baser

Barnehagen har to baser, Fjøset og Låven, Fjøset har tre aldersdelte team - Hare - treåringene, Rådyr - fireåringene og Elg - femåringene.  På Låven holder Maur og Ekorn hus - de er våre 1 og 2 åringer.    Les mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Tømmerhoelsvegen 326
2850 LENA

Kontakt

Tlf: 61141933
Tlf: 91249375
Avdelinger

Låven

18 barn

Mobil: 94815738

 • Elisabeth Vingebakken

  Elisabeth Vingebakken

  Pedagogisk leder

 • Hanne Østli Trogstad

  Pedagogisk leder

 • Yvonne Rødningsby

  Yvonne Rødningsby

  Pedagogisk leder

 • Åse Marit Bekkelund

  Åse Marit Bekkelund

  Barne og ungdomsarbeider

 • Mona Akernes

  Mona Akernes

  Barne og ungdomsarbeider

Fjøset

35 barn

 • Else Marleen Andersen

  Else Marleen Andersen

  Pedagogisk leder

 • Kristin Hylland Sofienlund

  Kristin Hylland Sofienlund

  Pedagogisk leder

 • Mirsada Jakupovic

  Mirsada Jakupovic

  Pedagogisk leder

 • Hilde Bjerke

  Hilde Bjerke

  Fagarbeider

 • Mona Frydenberg

  Mona Frydenberg

  Fagarbeider

 • Tove Granum

  Tove Granum

  Assistent

Andre ansatte

 • Gunn Irene Ødegårdstuen

  Gunn Irene Ødegårdstuen

  Styrer

 • Marthe Gran

  Marthe Gran

  Kjøkkenassistent

 • Bjørg Syversen

  Bjørg Syversen

  Vikar