×

Hoffsvangen Barnehage

bilde av vår barnehage

Velkommen til Hoffsvangen Barnehage

Barnehagen har en bygningsmasse på hele 600 kvadratmeter, og har plass til 88 enheter, og flyttet inn i nytt bygg i 2012.

Vi har pr. i dag rom for 88 enheter - og i barnehageåret 2023-24 har vi 57 barn som går i barnehagen vår, og vi har fylt opp 80 enheter, det vil si at vi har ledig kapasitet hvis du trenger barnehageplass.

Vi er 16 ansatte med mye kompetanse på barnehagefeltet som jobber her i år.

Vi tilbyr fra 60 -80-100 % plass.

Hoffsvangen barnehage er den eldste barnehagen i bygda, og hadde først navnet Kraby barnehage. Denne barnehagen ble startet privat i lokaler ved Realskolen på Kraby i 1974. Østre Toten kommune overtok barnehagen i 1977, og flyttet i 1979 virksomheten til klokkergarden på Hoff. Her holdt vi til i det gamle bolighuset. I august 2012 flyttet vi inn i det nye bygget og ble da samtidig slått sammen med Fagerhøy Barnehage som tidligere lå i kjelleren på Østre Toten sykehjem.

Vi i Hoffsvangen jobber hele tiden med å øke vår kompetanse på viktige fagområder tilknyttet barnehageområdet. Vi jobber med et utviklingsarbeid som handler om lek og lekemiljø, og dette har vi jobbet mye med de siste to årene. Der vi har fokus på viktigheten av ansattes deltakelse i barnas lek.

Vi har egen kjøkkenassistent 4 dager i uken, hun har ansvar for å legge til rette for et sunt kosthold her i barnehagen. Vi har varm mat en gang pr uke for hvert team, samt at det innimellom lages annen spennende mat i løpet av uka. Vi serverer is til bursdagene i barnehagen, og denne isen er laget her hos oss, og den består for det meste av frukt og bær, og er uten tilsatt sukker.

Våre verdier er: STOLTHET - MOT - HANDLEKRAFT - SAMARBEID - OMSORG

Avdelinger/baser

Barnehagen har to baser, Fjøset og Låven, Fjøset har tre aldersdelte team - Hare - treåringene, Rådyr - fireåringene og Elg - femåringene.  På Låven holder Maur og Ekorn hus - de er våre 1 og 2 åringer.    Les mer

Åpningtider

06:30 - 16:30


Adresse

Tømmerhoelsvegen 326
2850 LENA

Kontakt

Tlf: 61141933
Tlf: 91249375
Avdelinger

Låven

22 barn

Mobil: 94815738

 • Else Marleen Andersen

  Else Marleen Andersen

  Pedagogisk leder

 • Mirsada Jakupovic

  Mirsada Jakupovic

  Pedagogisk leder

 • Yvonne Rødningsby

  Yvonne Rødningsby

  Pedagogisk leder

 • Mona Frydenberg

  Mona Frydenberg

  Fagarbeider

 • Gina Smetop

  Gina Smetop

  Barne og ungdomsarbeider

Fjøset

35 barn

Mobil: 91249375

 • Elisabeth Vingebakken

  Elisabeth Vingebakken

  Pedagogisk leder

 • Heidi Rustad Montgomerie

  Heidi Rustad Montgomerie

  Pedagogisk leder

 • Kristin Hylland Sofienlund

  Kristin Hylland Sofienlund

  Pedagogisk leder

 • Hilde Bjerke

  Hilde Bjerke

  Fagarbeider

 • Åse Marit Bekkelund

  Åse Marit Bekkelund

  Barne og ungdomsarbeider

 • Mona Akernes

  Mona Akernes

  Barne og ungdomsarbeider

Andre ansatte

 • Gunn Irene Ødegårdstuen

  Gunn Irene Ødegårdstuen

  Styrer

 • Heidi Sophie Bekk

  Heidi Sophie Bekk

  Kjøkkenassistent

 • Bjørg Syversen

  Bjørg Syversen

  Vikar

 • Helle Ødegård

  Helle Ødegård

  Vikar

 • Hilde Gunn Bekkelund

  Hilde Gunn Bekkelund

  Vikar

 • Malin Bekkelund Østby

  Vikar