×

Søke barnehageplass

Alle som har søkt barnehageplass innen 1. mars og som innen 30. november  fyller 1 år, har rett til barnehageplass i løpet av november måned det året de fyller ett år.

Hovedopptaket gjelder for oppstart i august, evt kan oppstart være september, oktober eller november den måneden barnet fyller 1 år. 

Slik søker du

På barnehageportalen kan du søke om barnehageplass. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars

Har du allerede sendt barnehagesøknad? Gå her for å se eller endre søknaden du allerede har sendt inn.

Søknaden kan endres fram til 1. mars. Etter 1. mars og frem til 31. mars er portalen stengt pga. opptaksbehandling.

Når får du svar på søknaden 

Tilbud om plass sendes pr. e-post innen 1. april.

Ved spørsmål om barnehage opptak ta konakt med oss på epost til postmottak@ototen.no

 

For mer informasjon om barnehageopptak i kommunen